Thông báo thay đổi tỷ giá mua hàng

 16/03/2018 10:30

Thay đổi tỷ giá mua hàng!

Do tỷ giá đồng nhân dân tệ tăng vượt biến nên từ 13h30 ngày 16/03/2018, Thiên Hà Express điều chỉnh tỷ giá như sau:

Tỷ giá mua hàng : 3620 vnđ/ 1 ndt.

Trân trọng thông báo!