Thông báo tạm ngưng trả hàng ngày 6/10/2018!

 06/10/2018 09:09

Thứ 7 ngày 06/10, khu vực Keangnam mất điện, Thiên Hà Express không làm việc hôm nay ( bao gồm trả hàng, ship hàng). Chúng tôi sẽ làm bù vào ngày mai, chủ nhật ngày 7/10.

Trân trọng!