RA MẮT CHỨC NĂNG MỚI: QUẢN LÝ PHIẾU XUẤT HÀNG ONLINE

 12/06/2019 10:04

Thiên Hà Express ra mắt chức năng Quản lý PHIẾU XUẤT HÀNG ONLINE, cho phép khách hàng quản lý toàn bộ các phiếu xuất hàng đã thành công từ kho của Thiên Hà Express. Tiết kiệm thời gian kiểm hàng,  quản lý kho hàng tốt hơn, gia tăng hiệu suất lao động và hiệu quả kinh doanh của khách hàng!

Cách thức: Truy cập Thienhaexpress. com, vào QUẢN LÝ TÀI KHOẢN, click PHIẾU XUẤT HÀNG

Chúng tôi hi vọng được phụng sự nhiều hơn cho sự thành công của Qúy khách!

  Danh mục
  Nổi bật