THÔNG BÁO NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2/9/2019

 29/08/2019 17:53

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2/9/2019
Thiên Hà Express nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2019 từ ngày 01/9/2019 đến hết ngày 02/9/2019
Ngày 03/9/2019, Thiên Hà Express làm việc bình thường!
Trân trọng thông báo!

 
  Danh mục
  Nổi bật