MÃ KHÁCH HÀNG CON - TÍNH NĂNG MỚI PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG KÝ GỬI HÀNG TRUNG QUỐC

 19/02/2019 15:44

-Từ ngày 12/2/2019, đối với khách hàng ký gửi, sẽ có thêm tính năng mới: QUẢN LÝ MÃ KHÁCH HÀNG CON
* Cụ thể như sau:
- Trước kia, khi hàng về tới kho TQ và VN, quý khách sẽ nhận được một email, báo mã vận đơn, số cân, kiện và số khối nhưng rất khó đoán biết là hàng gì, của khách hàng nào của bạn nếu các mã vận đơn quá nhiều. Hiện tại, Thiên Hà Express sẽ báo thêm mã khách hàng con vào email cho quý khách. Mã khách hàng con còn gọi là mã hàng hóa hay mã khách của bạn là kí tự bạn đặt để nhận biết các mã vận đơn là HÀNG GÌ, CỦA AI!
- Việc cần làm: Phần người nhận trên taobao, 1688, sau mã khách hàng chính của quý khách, quý khách được phép set up thêm mã khách hàng con mà KHÔNG CẦN ĐĂNG KÝ với Thiên Hà Express. Quý khách tuỳ ý đặt tên mã KH con của Quý khách và quản lý mã KH này. Khi nhận được hàng, chúng tôi sẽ điền cả mã KH này, quý khách có thể xem được trong email và tài khoản của mình!
- Ví dụ :
+ Khách hàng Nguyễn Văn A, mã KH của Thiên Hà cấp là NVA123.
+ Khách A có thêm các khách hàng nhỏ là B6789, C6789, D6789...
=> Hàng mua cho khách,tên người nhận quy định Mã KH-Mã KH con: NVA123-B6789, NVA123-C6789, NVA-D6789...
* Khi email báo về tài khoản khách hàng sẽ biết được mã hàng này là hàng gì, của khách nào để chủ động được việc phân phối hàng hóa ngay khi nhận được email của chúng tôi báo hàng về đến kho TQ.
*LƯU Ý: Chúng tôi chỉ nhập 5 kí tự sau mã KH chính. Quý khách tự sắp xếp đặt mã KH con phù hợp.
=> Với tính năng này chúng tôi hy vọng giúp bạn quản lí hàng hóa tốt hơn và tiết kiệm thời gian của bạn trong việc kiểm đếm hàng hóa.

  Danh mục
  Nổi bật