CẢNH BÁO: FB CHU THỊ THANH HÀ BỊ CHIẾM QUYỀN SỬ DỤNG!

 23/02/2021 08:52

THIÊN HÀ EXPRESS XIN THÔNG BÁO: 

Hiện tại facebook Chu Thị Thanh Hà (https://www.facebook.com/hami.co.71) đang bị chiếm quyền sử dụng, vì vậy Quý khách hàng tuyệt đối KHÔNG chuyển khoản hoặc cho vay mượn vào các tài khoản khác NGOÀI tài khoản mang tên: Chu Thị Thanh Hà.

Trân trọng thông báo!