THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ KHO ĐÔNG HƯNG TRUNG QUỐC!

 09/04/2021 05:32

 

Thiên Hà Express thông báo:

Từ ngày 10/04/2021 kho Đông Hưng Trung Quốc sẽ chuyển sang địa chỉ mới sau:

-地址: 广西省防城港东兴市大坪路506号A栋7-8号仓库天河物流

- 收件人: Mã KH

- 电话: 15587943928

Lưu ý: Tất cả các đơn hàng Quý khách đã và đang gửi về địa chỉ kho Đông Hưng cũ, Thiên Hà Express vẫn tiếp nhận và xuất hàng bình thường đến hết ngày 20/04/2021.

Trân trọng thông báo!