Thông báo lịch nghỉ lễ Thanh minh Trung Quốc - Lễ mồng 3/3 Âm Lịch Trung Quốc - Quốc tế Lao Động.

 02/04/2021 08:41

Thông báo lịch nghỉ lễ Thanh minh Trung Quốc - Lễ mồng 3/3 Âm Lịch Trung Quốc - Quốc tế Lao Động.
Thời gian:
<3 Nghỉ lễ Thanh Minh từ thứ Bảy ngày 03/04 đến hết thứ Hai ngày 05/04.
<3 Nghỉ lễ mồng 03/03 Âm lịch ( Tết của người dân tộc Choang Quảng Tây) từ thứ Tư ngày 14/04 đến hết thứ Sáu ngày 16/04 .
<3 Nghỉ lễ Quốc tế Lao Động từ thứ Bảy ngày 01/05 đến hết ngày thứ Tư ngày 05/05.
Trong thời gian trên hoạt động thông quan, xuất nhập khẩu hàng hóa sẽ tạm dừng, kho Trung Quốc của Thiên Hà Express vẫn nhận hàng bình thường và lưu kho chờ thông quan.
Thiên Hà trân trọng thông báo để Quý khách hàng chủ động sắp xếp hàng hóa.
Xin cảm ơn!